Åse Lundgren

Design&inspiration

Masker, skulpturer och dockor i papier maché.

Kurser i bild och hantverk.

 

Under många år har jag arbetat som Levande Verkstadspedagog. Jag har arbetat inom kommun,

landsting och studieförbund. Ett arbete som har gett mig mycket, eftersom alla människor har en

inneboende kreativitet. Mitt eget skapande har

också inspirerat mig i arbetet som pedagog.

Jag är utbildad på Beckmans reklamskola

(numera Beckmans Designhögskola)

och Levande Verkstads metodkurs.

Tekniken att arbeta med papier maché har vuxit 

fram genom åren.  Det började med masker

och handdockor  och utvecklades sedan

till djurskulpturer. Jag har medverkat i utställningar

och sålt till privatpersoner och företag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Jag måste få ge mig själv en dag

då min tanke kan ströva fritt.

En dag då jag tar mitt första steg

och vet att det steget är mitt"

Kent Andersson